A húsvétot követő ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésének és pünkösd napját. A népi hitvallás szerint, ha ezen a napon szép az idő, akkor az adott évben jó lesz a bortermés.

A pünkösd a húsvét és a karácsony után a kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe, melynek elnevezése a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidóság körében eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge termés ünnepe volt. Később a mózesi törvény emléknapjává tették, mely során Mózes törvényének kihirdetésére és Isten, a népével való szövetségre lépésére emlékeztek.

A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösdi történéseket az Újszövetség részletesen ismerteti.

Jézus Krisztus által a mennybemenetele előtt megígért eljövetel során a Szentlélek kiáradt az apostolokra és betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével. Az apostolok így váltak képessé Jézus Krisztus missziós parancsának beteljesítésére, majd különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan áttértek a keresztény vallásra. Ebből a csoportból alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését, melyet galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd a húsvéti ünnepkör befejezése. Ugyan pünkösdhétfő az említett reformáció óta már nem számít külön egyházi ünnepnek, azonban számos országban, köztük hazánkban is, munkaszüneti nap.

Pünkösd megünneplésének egyik legnagyobb eseménye a csíksomlyói búcsú, ami a rendszerváltozás óta az összmagyarság rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határ őrzésével megbízott katolikus vallású székelyeket fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, azonban a Csíksomlyón összegyűlt székelyek a Nagyerdőnél megvédték katolikus hitüket és győzelmet arattak.

Erre az eseményre emlékezve tartják meg Csíksomlyón az ünnepi szentmisét és a búcsút minden pünkösd szombatján, ahová több százezer ember érkezik a világ számos tájáról.

A járványügyi helyzet miatt a csíksomlyói kegyhely idén nem tudja fogadni a tömeges zarándoklatot. Arra kérik a hívőket, hogy az idei pünkösdszombati búcsú alkalmával ne a kegyhelyet keressék fel, hanem otthonról kapcsolódjanak be a szentmisébe, így alkotva lelki közösséget.

Pünkösdi programok a közelben:

Ugyan az idei gyereknap és a pünkösd is rendhagyó módon fog telni, május 30-án egy kicsit újra kinyit az ország, így megfelelő felkészültséggel és a szabályok szigorú betartásával biztonságosan barangolhatunk és élvezhetjük kicsit a szabadságot, kipihenve ezzel a karantén fáradalmait.

A közelben található hosszú hétvégével kapcsolatos programok listáját itt találod.